Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2239/2003 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, περί περατώσεως της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης και της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, όσον αφορά τα μέτρα αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2398/97 στις εισαγωγές βαμβακερών πανικών κρεβατιού, καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας