Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av sänglinne av bomull med ursprung i Republiken Indien