Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman hyväksymisestä (Tulli 2007)" (KOM(2002) 26 lopullinen – 2002/0029 (COD))