ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3409/02 υποβολή: Chris Davies (ELDR) προς την Επιτροπή. Έβδομη τροποποίηση της οδηγίας για τα καλλυντικά προϊόντα.