ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 69 (H-0039/00) του Jean LAMBERT προς την Επ τροπή. Χορήγηση εγγυήσεων εξαγωγικών πιστώσεων