ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1140/02 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Αυξανόμενη εξάρτηση της πολωνικής οικονομίας από τις γεωργικές επιχειρήσεις και τις διεθνείς οδικές μεταφορές λόγω συρρίκνωσης της χαλυβουργικής βιομηχανίας.