Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mischo της 26ης Ιουνίου 2003.