Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mischo fremsat den 26. juni 2003.