Υπόθεση T-381/19: Προσφυγή της 21ης Ιουνίου 2019 — adp Gauselmann κατά EUIPO — Gameloft (City Mania)