ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-3234/00 υποβολή: Neil MacCormick (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Πορθμειακά δρομολόγια στη δυτική ακτή της Σκωτίας.