Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις "περιφερειακές εκδηλώσεις συνεργασίας για τις μικρο-επιχειρήσεις στις περιοχές της ΕΕ που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες, με επίκεντρο τις υπηρεσίες υποστήριξης", που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή