ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2762/99 υποβολή: Lucio Manisco (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Τελεσίγραφο της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς την πόλη του Γκρόζνι.