ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0363/01 υποβολή: Glyn Ford (PSE) προς την Επιτροπή. Αναδιάρθρωση της Xerox - προειλημμένη απόφαση.