Απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας αριθ. 2002/5367