ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1536/02 υποβολή: Paulo Casaca (PSE) προς την Επιτροπή. Παρέμβαση της Επιτροπήςπέρ του ευρωπαϊκού καρτέλ διύλισης ζάχαρης.