ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2358/99 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Περίθαλψη και παρακολούθηση στα ψυχιατρικά νοσοκομεία.