Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1909/2003 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης