Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 175/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2003, για καθορισμό της μέγιστης μείωσης των δασμών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 60/2003