Förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske utanför Republiken Elfenbenskusten för perioden 1 juli 2003 -30 juni 2004