Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1928 z dne 6. decembra 2018 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Danska na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8081)