Σύσταση του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2002, για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (1984) (έκτο ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2000