ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0630/00 υποβολή: María Ayuso González (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Επιχειρήσεις δικαιούχοι επιστροφών κατά την εξαγωγή.