SKRIFTLIG FRÅGA E-3260/01 från Jan Wiersma (PSE) till rådet. Den romske aktivisten Rudko Kawczynski.