Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 657/2003 της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2003, σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή βρώμης στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1582/2002