Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2000 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2000, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης