Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 27 januari 2000. # Marca Mode CV mot Adidas AG och Adidas Benelux BV. # Begäran om förhandsavgörande: Hoge Raad der Nederlanden - Nederländerna. # Direktiv 89/104/EEG - Artikel 5.1 b - Varumärken - Risk för förväxling - Risk för association mellan tecknet och varumärket. # Mål C-425/98. TITJUR Marca Mode