KIRJALLINEN KYSYMYS P-2924/02 esittäjä(t): Roger Helmer (PPE-DE) komissiolle. Henkilöstösäännön 12 artiklan rikkominen.