ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2773/99 υποβολή: Christos Folias (PPE-DE) και Ioannis Marínos (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Θέματα προσωπικού καιπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.