ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3638/01 υποβολή: Stefano Zappalà (PPE-DE) και Antonio Tajani (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Συνεταιριστικό οινοποιείο του Monte Porzio Catone.