Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1988 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 26ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τον διορισμό του διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta) και για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)