ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0623/03 υποβολή: Johanna Boogerd-Quaak (ELDR)και Dorette Corbey (PSE) προς την Επιτροπή. Η αποζημίωση για τις δαπάνες που συνεπάγεται η συλλογή πετρελαίου στις ακτές της Ζηλανδίας και της Νοτίου Ολλανδίας.