Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 186, 8 juli 1986