Kommissionens förordning (EG) nr 1766/2000 av den 10 augusti 2000 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicenser för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas