ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1333/00 υποβολή: Daniel Hannan (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ιδιαίτερα γραφεία των Επιτρόπων.