ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2740/00 υποβολή: Theresa Villiers (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Κόστος της μετατροπής στο Ευρώ.