Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για εξωτερικούς ομιλητές — Β-Βρυξέλλες: Νεολαία, κοινωνία των πολιτών, επικοινωνία — Επισκέψεις, ασκούμενοι, συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών