Asia T-171/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.2.2020 – Boshab v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Kantajan nimen säilyttäminen rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden luettelossa – Perusteluvelvollisuus – Puolustautumisoikeudet – Neuvoston velvollisuus ilmoittaa uudet seikat, joiden vuoksi rajoittavien toimenpiteiden uusiminen on perusteltua – Oikeudellinen virhe – Ilmeinen arviointivirhe – Omistusoikeus – Oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen – Oikeasuhteisuus – Syyttömyysolettama – Lainvastaisuusväite)