Προκήρυξη δημοπρασίας της επιστροφής κατά την εξαγωγή μακρόσπερμου λευκασμένου ρυζιού προς ορισμένες τρίτες χώρες