Věc C-619/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. listopadu 2020 International Management Group (IMG) proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 9. září 2020 ve věci T-645/19, IMG v. Komise