Predmet T-10/17: Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – Proof IT protiv EIGE-a („Javna nabava usluga — Postupak javne nabave — Zahtjev za uslugama podijeljen u dvije skupine — Usluge vezane uz internetsku stranicu — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Kriteriji dodjele — Transparentnost — Jednako postupanje — Očita pogreška u ocjeni — Izvanugovorna odgovornost”)