A Bizottság 1529/2000/EK rendelete (2000. július 13.) a 2358/71/EGK tanácsi rendelet értelmében támogatásra jogosult Cannabis sativa L. fajták jegyzékének összeállításáról