Komisjoni määrus (EÜ) nr 1529/2000, 13. juuli 2000, millega kehtestatakse loetelu Cannabis sativa L. sortidest, mis vastavad nõukogu määruse (EMÜ) nr 2358/71 alusel antava abi saamise tingimustele