Kommissionens forordning (EF) nr. 1529/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af listen over de forskellige sorter af Cannabis sativa L., som er støtteberettiget ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71