Verordening (EEG) nr. 2359/72 van de Commissie van 9 november 1972 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst