Mål C-474/10: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 20 oktober 2011 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal in Northern Ireland — Förenade kungariket) — Department of the Environment for Northern Ireland mot Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2001/42/EG — Artikel 6 — Att en myndighet som kan antas bli berörd av den miljöpåverkan som följer av genomförandet av planer och program utses — Möjlighet att en myndighet för samråd upprättar planer eller program — Skyldighet att utse en särskild myndighet — Krav på information och samråd med myndigheter och allmänhet)