Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2736 - ABB/Promotion Capital/Single Source)