KIRJALLINEN KYSYMYS E-1085/03 esittäjä(t): Roberta Angelilli (UEN) komissiolle. Pesaron kunnan käyttämät Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevasta toimintasuunnitelmasta myönnetyt varat.