SKRIFTLIG FRÅGA E-0297/01 från Isidoro Sánchez García (ELDR) till kommissionen. Kanarieöarnas hamnar införlivade i de transeuropeiska transportnäten.