ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0297/01 υποβολή: Isidoro Sánchez García (ELDR) προς την Επιτροπή. Λιμένες των Καναρίων που περιλαμβάνονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.