Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9886 – Salling Group/Tesco Polska) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 233/03